Dane zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej"

Adres:

ul. Inflancka 6
00-189 Warszawa
województwo Mazowieckie
Kontakt:

e-mail: sekretariat@inflancka.pl
tel: (22) 831 12 41
fax: (22) 635 84 39


   Konkurs       Wyniki   

Data publikacji: 2019-07-22

Data modyfikacji: 2019-08-09


UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ LABORATORYJNYCH I PROWADZENIA BANKU KRWI DLA SZPITAL SPECJALISTYCZNEGO „INFLANCKA” IM. KRYSI NIŻYŃSKIEJ „ZAKURZONEJ”

wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostyki laboratoryjnej wykonywanych całodobowo, zgodnie z:
- zasadami i warunkami wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w medycznym laboratorium diagnostycznym oraz zgodnie z zasadami i warunkami wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego określonymi w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 849),CPV

71900000-7


Warunki Udziału

Zgodnie z SWKO


Procedura

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne


Określenie sposobu usyskania regulaminu:

dostępny do: 2019-08-06 godzina: 10:00:00

Zamieszczony poniżej


Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

Data: 2019-08-06 godzina: 10:00:00

Szpital Specjalistyczny „INFLANCKA” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” SP ZOZ w Warszawie, ul. Inflancka 6, Sekretariat Dyrektora Naczelnego do dnia 06 sierpnia 2019 r. do godziny 10:00


Nagrody

Nie przewiduje się


Załączniki