Dane zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej"

Adres:

ul. Inflancka 6
00-189 Warszawa
województwo Mazowieckie
Kontakt:

e-mail: sekretariat@inflancka.pl
tel: (22) 831 12 41
fax: (22) 635 84 39


   Konkurs       Wyniki   

Data publikacji: 2019-01-03

Data modyfikacji: 2019-02-04


Konkurs na dzierżawę powierzchni 31,1 m2, wraz z wyodrębnionym lokalem z przeznaczeniem do prowadzenia kiosku nr spr. K-1/2019

Szpital Specjalistyczny INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej" ogłasza konkurs ofert na dzierżawę powierzchni użytkowej 31,1 m2 z wyodrębnionym lokalem przeznaczonym do prowadzenia kiosku z możliwością prowadzenia bufetu dla pacjentek oraz gości odwiedzających w budynku Szpitala Specjalistycznego INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej" przy ul. Inflancka 6 w Warszawie.Warunki Udziału

Zgodnie z Informatorem Konkursu Ofert


Procedura

Konkurs Ofert


Określenie sposobu usyskania regulaminu:

dostępny do: 0209-01-03 godzina: 00:00:00

www.szpital-inflancka.pl


Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

Data: 2019-01-29 godzina: 10:00:00

Szpital Specjalistyczny INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej" zaprasza do składania ofert na dzierżawę powierzchni użytkowej 31,1 m2 z wyodrębnionym lokalem przeznaczonym do prowadzenia kiosku z możliwością prowadzenia bufetu dla pacjentek oraz gości odwiedzających w budynku Szpitala Specjalistycznego INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej" przy ul. Inflancka 6 w Warszawie.


Termin i miejsce składania prac konkursowych:

Data: 0000-00-00 godzina: 00:00:00

Nie przewidziano


Nagrody

Nie zostały przewidziane


Załączniki