Dane zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej"

Adres:

ul. Inflancka 6
00-189 Warszawa
województwo Mazowieckie
Kontakt:

e-mail: sekretariat@inflancka.pl
tel: (22) 831 12 41
fax: (22) 635 84 39


   Konkurs       Wyniki   

Data publikacji: 2018-09-10

Data modyfikacji: 2018-09-28


udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań histopatologicznych i  cytologicznych na rzecz Szpitala Specjalistycznego INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej oraz dzierżawa sprzętu wraz z najmem pomieszczeń Pracowni Histopatologii

Przedmiotem konkursu ofert jest wykonywanie badań histopatologicznych i cytologicznych przez okres 36 miesięcy na rzecz Szpitala Specjalistycznego INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej oraz dzierżawa sprzętu wraz z najmem pomieszczeń Pracowni Histopatologii.Warunki Udziału

Zgodnie z SWKO


Procedura

Podstawy prawne:
1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 160 i 138).
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 poz.1938)


Określenie sposobu usyskania regulaminu:

dostępny do: 2018-09-25 godzina: 10:00:00

dostępny do dnia 25 września 2018 na stronie internetowej: www.ipzp.pl.pl
lub w siedzibie Udzielającego Zamówienia.


Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

Data: 2018-09-25 godzina: 10:00:00

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami znajdującą się w zamkniętej kopercie należy złożyć do dnia 25.09.2018 r. do godz. 10: 00 w siedzibie udzielającego zamówienia w Sekretariacie Szpitala.


Termin i miejsce składania prac konkursowych:

Data: 2018-09-25 godzina: 10:00:00

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami znajdującą się w zamkniętej kopercie należy złożyć do dnia 25.09.2018 r. do godz. 10: 00 w siedzibie udzielającego zamówienia w Sekretariacie Szpitala.


Nagrody

Nie przewidziano


Załączniki