Dane zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej"

Adres:

ul. Inflancka 6
00-189 Warszawa
województwo Mazowieckie
Kontakt:

e-mail: sekretariat@inflancka.pl
tel: (22) 831 12 41
fax: (22) 635 84 39


   Konkurs       Wyniki   

Data publikacji: 2017-06-06

Data modyfikacji: 2017-06-21


KONKURS OFERT NA DZIERŻAWĘ POWIERZCHNI 31,1 m2, WRAZ Z WYODRĘBNIONYM LOKALEM PRZEZNACZONYM DO PROWADZENIA KIOSKU Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA BUFETU ZNJADUJACYM SIĘ W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM INFLANCKA im. KRYSI NIŻYŃSKIEJ

Szpital Specjalistyczny INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej" zaprasza do składania ofert na dzierżawę powierzchni użytkowej 31,1 m2 z wyodrębnionym lokalem przeznaczonym do prowadzenia kiosku z możliwością prowadzenia bufetu dla pacjentek oraz gości odwiedzających w budynku Szpitala Specjalistycznego INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej" przy ul. Inflancka 6 w Warszawie.Warunki Udziału

Zgodnie z dokumentacją konkursową


Procedura

Konkurs ofert


Określenie sposobu usyskania regulaminu:

dostępny do: 2017-06-20 godzina: 10:00:00

Dostępny w siedzibie Szpitala


Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

Data: 2017-06-20 godzina: 10:00:00

Szpital Specjalistyczny "Inflancka"
ul. Inflancka 6
00-189 Warszawa


Termin i miejsce składania prac konkursowych:

Data: 2017-06-20 godzina: 10:00:00

Szpital Specjalistyczny "Inflancka"
ul. Inflancka 6
00-189 Warszawa


Załączniki