Dane zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej"

Adres:

ul. Inflancka 6
00-189 Warszawa
województwo Mazowieckie
Kontakt:

e-mail: sekretariat@inflancka.pl
tel: (22) 831 12 41
fax: (22) 635 84 39


   Konkurs       Wyniki   

Data publikacji: 2016-07-17

Data modyfikacji: 2016-08-23


KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ LABORATORYJNYCH I PROWADZENIA BANKU KRWI DLA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO „INFLANCKA” IM. KRYSI NIŻYŃSKIEJ „ZAKURZONEJ” P/11/LAB/2016

1. Przedmiotem konkursu jest:
a) wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostyki laboratoryjnej wykonywanych całodobowo;
b) prowadzenie całodobowo Banku Krwi z oznaczaniem grup krwi w układzie AB0 i czynnika Rh, wykonywaniem prób krzyżowych i wydawaniem krwi i preparatów krwiopochodnych w postaci gotowej do przetoczeniaWarunki Udziału

Zgodnie z SWKO


Procedura

Konkurs prowadzony bez stosowania ustawy Pzp


Określenie sposobu usyskania regulaminu:

dostępny do: 2016-07-25 godzina: 10:00:00

Na stronie internetowej www.ipzp.pl lub w siedzibie Szpitala


Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

Data: 2016-08-03 godzina: 10:00:00

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Sekretariat Szpital Specjalistyczny „INFLANCKA” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej”, ul. Inflancka 6, 00-189 Warszawa


Termin i miejsce składania prac konkursowych:

Data: 2016-08-03 godzina: 10:30:00

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w Sekcji Zamówień Publicznych


Nagrody

Nie przewidziano


Załączniki

- Ogłoszenie o wizji lokalnej.pdf
Zmiana terminu, informacja o wizji lokalnej

- Termin 2.pdf
Zmiana terminu

- odpowiedzi na pytania LAB.pdf
Odpowiedzi na pytania oferentów

- Załącznik nr 2 - Formularz cenowy po zm.xls
Aktualny formularz cenowy uwzględniający odpowiedzi

- Załącznik nr 7 - Wykaz aparatury po zmianach.pdf
Aktualny wykaz aparatury objętej dzierżawą

- Zawieszenie postępowania.pdf
Zawieszenie postępowania konkursowego w związku z wniesionym protestem

- rostrzygnięcie protestu.pdf
Rozstrzygnięcie protestu

- odwieszenie postępowania.pdf
Odwieszenie postępowania konkursowego

- doc01130020160823104559.pdf
Rozstrzygnięcie konkursu