Dane zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej"

Adres:

ul. Inflancka 6
00-189 Warszawa
województwo Mazowieckie
Kontakt:

e-mail: sekretariat@inflancka.pl
tel: (22) 831 12 41
fax: (22) 635 84 39


   Konkurs       Wyniki   

Data publikacji: 2015-01-26

Data modyfikacji: 2015-01-26


konkurs ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Przedmiotem konkursu ofert są świadczenia zdrowotne obejmujące zadania w zakresie badania diagnostyki obrazowej PET - okres wykonywania do 14 dniCPV

nie dotyczy


Warunki Udziału

zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami stanowiącymi załącznik do niniejszego ogłoszenia


Procedura

Konkurs ofert prowadzony jest na zasadach przewidzianych przez przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności lecznicze] (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) z uwzględnieniem odpowiednio art. 140, 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1, 2 i 4 - 6, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r., oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje kierownik podmiotu leczniczego udzielającego zamówienia, czyli Dyrektor Szpitala.


Określenie sposobu usyskania regulaminu:

dostępny do: 0000-00-00 godzina: 00:00:00

W formie plików pdf - w załaczeniu do niniejszego ogłoszenia
W sekretariacie Dyrektora Szpitala
po zgłoszeniu żądania mailem: sekretariat@inflancka.pl


Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

Data: 2015-02-02 godzina: 10:00:00

Szpital Specjalistyczny INFLANCKA
im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej"
00-189 Warszawa, ul. Inflancka 6
Pokój 155


Termin i miejsce składania prac konkursowych:

Data: 2015-02-02 godzina: 10:15:00

Otwarcie ofert: Pokój 155


Załączniki