Dane zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej"

Adres:

ul. Inflancka 6
00-189 Warszawa
województwo Mazowieckie
Kontakt:

e-mail: sekretariat@inflancka.pl
tel: (22) 831 12 41
fax: (22) 635 84 39


   Konkurs       Wyniki   

Data publikacji: 2019-05-10

Data modyfikacji: 2019-05-23


Najem powierzchni 1,5 m2 pod urządzenie vedingowe, które będzie zainstalowane na parterze w Izbie Przyjęć budynek B Szpitala Specjalistycznego

Najem powierzchni 1,5 m2 pod urządzenie vedingoweWarunki Udziału

Zgodnie z warunkami konkursu zał. nr 1


Procedura

konkurs ofert


Określenie sposobu usyskania regulaminu:

dostępny do: 2019-05-21 godzina: 10:00:00

Strona internetowa


Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

Data: 2019-05-21 godzina: 10:00:00

Sekretariat Szpitala Specjalistycznego


Termin i miejsce składania prac konkursowych:

Data: 0000-00-00 godzina: 00:00:00

Nie dotyczy


Nagrody

Nie dotyczy


Załączniki