Dane zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej"

Adres:

ul. Inflancka 6
00-189 Warszawa
województwo Mazowieckie
Kontakt:

e-mail: sekretariat@inflancka.pl
tel: (22) 831 12 41
fax: (22) 635 84 39


   Konkurs       Wyniki   

Data publikacji: 2019-04-09

Data modyfikacji: 2019-05-07


Najem powierzchni 1,5 m 2 pod urządzenie vedingowe

Najem powierzchni 1,5 m2 pod urządzenie vedingowe, które będzie zainstalowane na parterze w Izbie Przyjęć budynek B Szpitala Specjalistycznego "Inflancka".Warunki Udziału

Zgodnie z Załącznikiem Nr 1.


Procedura

Konkurs ofert


Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

Data: 2019-04-19 godzina: 11:00:00

Sekretariat Szpitala do dnia 2019-04-19


Termin i miejsce składania prac konkursowych:

Data: 0000-00-00 godzina: 00:00:00

Nie dotyczy


Nagrody

Nie dotyczy


Załączniki