Dane zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej"

Adres:

ul. Inflancka 6
00-189 Warszawa
województwo Mazowieckie
Kontakt:

e-mail: sekretariat@inflancka.pl
tel: (22) 831 12 41
fax: (22) 635 84 39


   Konkurs       Wyniki   

Data publikacji: 2019-02-06

Data modyfikacji: 2019-03-05


OFERTA NA DZIERŻAWĘ POWIERZCHNI 31,1m2 WRAZ Z LOKALEM UŻYTKOWYM ZNJADUJĄCEJ SIĘ W SZPITALU SPECJALSITYCZNYM INFLANCKA 6, nr spr. K/2/2019

Szpital Specjalistyczny INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej" zaprasza do składania ofert na dzierżawę powierzchni użytkowej 31,1 m2 z wyodrębnionym lokalem przeznaczonym do prowadzenia kiosku z możliwością prowadzenia bufetu dla pacjentek oraz gości odwiedzających w budynku Szpitala Specjalistycznego INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej" przy ul. Inflancka 6 w Warszawie.Warunki Udziału

Zgodnie z informatorem konkursu ofert


Procedura

Konkurs ofert


Określenie sposobu usyskania regulaminu:

dostępny do: 2019-02-22 godzina: 10:00:00

www.szpital-inflancka.pl


Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

Data: 2019-02-22 godzina: 10:00:00

1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „OFERTA NA DZIERŻAWĘ POWIERZCHNI 31,1 m2 WRAZ Z LOKALEM UŻYTKOWYM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM INFLANCKA IM. KRYSI NIŻYŃSKIEJ „ZAKURZONEJ” UL. INFLANCKIEJ 6 W WARSZAWIE” od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 15:30 w sekretariacie w terminie do dnia 22.02.2019r., do godz. 10:00 w Sekretariacie Szpitala Specjalistycznego INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” przy ul. Inflanckiej 6.


Nagrody

Nie zostały przewidziane


Załączniki