Dane zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej"

Adres:

ul. Inflancka 6
00-189 Warszawa
województwo Mazowieckie
Kontakt:

e-mail: sekretariat@inflancka.pl
tel: (22) 831 12 41
fax: (22) 635 84 39


   Konkurs       Wyniki   

Data publikacji: 2016-11-17

Data modyfikacji: 2016-12-07


Konkurs ofert na dzierżawę powierzchni 31,1m2 na terenie Szpitala Specjalistycznego

Przedmiotem dzierżawy jest pomieszczenie kiosku, z możliwością prowadzenia bufetu oraz powierzchnia przyległa



Warunki Udziału

Zgodnie z dokumentacją konkursową


Procedura

Konkurs ofert


Określenie sposobu usyskania regulaminu:

dostępny do: 2016-11-30 godzina: 10:30:00

Szpital Specjalistyczny "Inflancka"
ul. Inflancka 6
00-189 Warszawa


Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

Data: 2016-11-30 godzina: 10:30:00

Szpital Specjalistyczny "Inflancka"
ul. Inflancka 6
00-189 Warszawa


Termin i miejsce składania prac konkursowych:

Data: 2016-11-30 godzina: 10:30:00

Szpital Specjalistyczny "Inflancka"
ul. Inflancka 6
00-189 Warszawa


Załączniki

- Sskaner@inf16120713501.pdf
Informacja o wyniku