Dane zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej"

Adres:

ul. Inflancka 6
00-189 Warszawa
województwo Mazowieckie
Kontakt:

e-mail: sekretariat@inflancka.pl
tel: (22) 831 12 41
fax: (22) 635 84 39


   Konkurs       Wyniki   

Data publikacji: 2015-12-22

Data modyfikacji: 2015-12-22


Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego o powierzchni 16,57 m2

Przedmiotem konkursu jest najem lokalu użytkowego o powierzchni 16,57 m2CPV

nie dotyczy


Warunki Udziału

zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami stanowiącymi załącznik do niniejszego ogłoszenia
Procedura

Konkurs ofert prowadzony jest na podstawie zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 lutego 2012r.


Określenie sposobu usyskania regulaminu:

dostępny do: 2016-01-11 godzina: 16:00:00

W formie plików pdf - w załączeniu do niniejszego ogłoszenia
Wersja papierowa:
Szpital Specjalistyczny INFLANCKA
im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej
00-189 Warszawa
ul. Inflancka 6
pokój 155


Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

Data: 2016-01-11 godzina: 10:00:00

Szpital Specjalistyczny INFLANCKA
im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej
00-189 Warszawa
ul. Inflancka 6
pokój 155


Termin i miejsce składania prac konkursowych:

Data: 0000-00-00 godzina: 00:00:00

nie dotyczy


Nagrody

nie dotyczy


Załączniki