Zalogowny: Wersja demonstracyjna       Ostatnie logowanie: 2019.05.25

Dane zamawiającego:

Pełna nazwa: Arisco sp. z o.o.
NIP: 123456789
Ulica: Nawrot
Nr domu: 114
Nr lokalu:
Miejscowość: Łódź
Kod pocztowy: 93-219
Miasto (lub poczta): Łódź
Email (adres firmowy): biuro@arisco.pl
Telefon: (0 42) 67-67-684
Fax: (0 42) 67-61-230
Gmina lub dzielnica:
Powiat:
Wojewodztwo: Łódzkie
Nazwa użytkownika: demo
Hasło: (takie jak podano w elektronicznym formularzu zamówienia)
Twój PUBLIKATOR ZAMÓWIEŃ: http://przetargi.ipzp.pl/demoURL

Uwagi:

tu są uwagi