Dane zamawiającego:

Arisco sp. z o.o.

Adres:

ul. Nawrot 114
93-219 Łódź
województwo Łódzkie
Kontakt:

e-mail: biuro@arisco.pl
tel: (0 42) 67-67-684
fax: (0 42) 67-61-230


   Konkurs       Wyniki   

Data publikacji: 2014-03-06

Data modyfikacji: 2014-03-06


test test test

test test testCPV

test test test


Warunki Udziału

test test test


Procedura

test test test


Określenie sposobu usyskania regulaminu:

dostępny do: 2014-03-21 godzina: 13:10:00

test test test


Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

Data: 0000-00-00 godzina: 00:00:00

test test test


Termin i miejsce składania prac konkursowych:

Data: 0000-00-00 godzina: 00:00:00

test test test


Nagrody

test test test


Załączniki